Home > Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj

alt

Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie Analizy instytucjonalnej, Studium Wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu pt. „System Bilet Metropolitalny BiT - City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”

 

Informacja o przetargu