Home > Zamówienia publiczne > Przetargi w Toruniu
Przetargi w Toruniu PDF Drukuj

tounrMiejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. w dniu 25 lipca br. ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie robót wraz z projektowaniem dla przebudowy torowiska tramwajowego na odcinku od Alei Solidarności do ul. Waryńskiego i budowy węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto.

Przetarg składa się z dwóch części. Część A dotyczy zadań nr 1 i 6 realizowanych w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca będzie realizował ją w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” tzn. wykona niezbędną dokumentację projektową i zdobędzie wymagane prawem decyzje administracyjne a następnie wykona roboty budowlane.

 

Zadanie nr 1 pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18-tego stycznia) do Al. Solidarności, poprawiającego dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku” obejmuje roboty w obrębie dwóch fragmentów torów: w ul. Wały Gen. Sikorskiego od Al. Solidarności do miejsca przy siedzibie Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej – o długości ok. 260 m linii dwutorowej oraz wzdłuż ul. Szumana, Pl. Św. Katarzyny, Warszawska od przedłużenia ul. Wysokiej w okolicy Wojskowej Przychodni Specjalistycznej do początku łuku torowego przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Traugutta, Bulwar Filadelfijski – o długości ok. 597 m linii dwutorowej.

Wykonane zostanie t.zw. „ciche torowisko”, dzięki któremu zmniejszą się wibracje i hałas wywołane ruchem tramwajów. W ramach inwestycji wymienione zostaną także łuki torowe wraz z rozjazdami na skrzyżowaniu ulic Wały gen. Sikorskiego i Uniwersytecka, a przystanek przy Urzędzie Miasta Torunia zostanie gruntownie zmodernizowany.

Dodatkowo wymieniona zostanie sieć trakcyjna zasilająca tramwaje na całym odcinku od. Alei Solidarności do Pl. 18 Stycznia. W ramach robót zostaną wymienione stare i zniszczone słupy oraz zdjęte zawieszenia trakcji z elewacji budynków położonych wzdłuż torowiska. Zamiast nich staną nowe, dekoracyjne słupy oświetleniowo-trakcyjne. Przebudowie torowiska towarzyszyć będzie także wymiana nawierzchni ulic i chodników. Torowisko zostanie oddzielone od reszty jezdni separatorami, a w obrębie ulic zostaną wydzielone pasy rowerowe.

W ramach zadania nr 6 „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City” przy dworcu Toruń Miasto powstanie węzeł integrujący miejski transport publiczny z koleją BiT-City.

W ramach tej inwestycji Plac 18 Stycznia i ul. Skrzyńskiego łącząca plac przed dworcem z Placem Pokoju Toruńskiego odzyskają historyczny wygląd, ułożona zostanie nowa nawierzchnia ulic z kostki kamiennej i nowe chodniki wokół nich. Ulice zyskają nowe oświetlenie uliczne. Przy budynku dworca stanie wiata parkingu rowerowego, do której doprowadzone zostaną ścieżki rowerowe. Przed budynkiem dworca będą mogły zatrzymywać się autobusy i taksówki.

Wzdłuż ulicy Traugutta aż do skrzyżowania z ul. Waryńskiego zostaną wyremontowane fragmenty torów tramwajowych o łącznej długości ok. 834 m toru pojedynczego. Dodatkowo zostanie przebudowana sieć trakcyjna na odcinku od skrzyżowania ulic Warszawska, Bulwar Filadelfijski i Traugutta do mostu kolejowego.

W celu ułatwienia przesiadki z tramwajów na kolej przystanek tramwajowy, który w tej chwili znajduje się przy skrzyżowaniu, zostanie przesunięty w pobliże mostu kolejowego. Z peronów tramwajowych pasażerowie będą mogli dojść do dworca kolejowego kładką zbudowaną nad ul. Traugutta wyposażoną w schody i windy. Dodatkowo w celu integracji transportu kolejowego i autobusowego na Pl. Pokoju Toruńskiego powstanie przystanek z którego pasażerowie będą mogli udać się na dworzec i z powrotem.

W obrębie peronów tramwajowych i w węźle staną też tablice informujące o godzinach odjazdu najbliższych tramwajów i pociągów. W celu zwiększenia bezpieczeństwa węzeł przesiadkowy zostanie wyposażony w system kamer monitoringu.

W ramach małej architektury pomiędzy Pl. 18 Stycznia a ul. Traugutta powstanie "założenie ogrodowe" (oczka wodne, ławki, klomby itp.). Wzdłuż ulic staną nowe ławki i kosze na śmieci.

W ramach całej inwestycji wykonana zostanie niezbędna przebudowa sieci infrastruktury podziemnej, w tym m.in. kanał Strugi Toruńskiej przebiegający pod skrzyżowaniem ulic Wały gen. Sikorskiego i Uniwersyteckiej, sieć wodno-kanalizacyjna i gazowa oraz sieć telekomunikacyjna.

 

Część B zamówienia obejmuje roboty w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Gminy Miasta Toruń.

W ramach tej części zamówienia zostanie przebudowany przystanek tramwajowy przy Pl. Św. Katarzyny, a także sygnalizacja świetlna na trzech skrzyżowaniach: Szumana – Pl. Św. Katarzyny, Pl. Św. Katarzyny – Wola Zamkowa oraz Warszawska – Bulwar Filadelfijski – Traugutta. W ramach inwestycji zbudowane zostanie także połączenie światłowodowe od Pl. 18 Stycznia do Pl. Artylerii Polskiej wzdłuż ulic: Warszawska, Pl. Św. Katarzyny, Szumana i Wały gen. Sikorskiego.

Obie części robót będą ze sobą ściśle skoordynowane.

Termin realizacji zadania to koniec września 2015 roku.

Oferty w przetargu nieograniczonym można składać do 6 września br.

 

Dokumentację przetargową można znaleźć na stronie:

http://bip.mzk.torun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=558:przebudowa-torowiska-tramwajowego-i-budowa-wza-przesiadkowego-przy-dworcu-pkp-toru-miasto-bitz1i6e13&catid=7:powyzej-200-000-euro&Itemid=25