Home > Zamówienia publiczne > Otwarcie ofert w przetargu na zakup taboru
Otwarcie ofert w przetargu na zakup taboru PDF Drukuj

logo

W dniu 24 czerwca 2013 roku odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na „Dostawę do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (dostawa 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowych do 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych) wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 5 lat od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego” w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”.

W postępowaniu przetargowym swoje propozycje cenowe złożyło dwóch oferentów:

  • Newag S.A. (19 876 800 zł brutto za każdy pojazd);
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz (16 420 500 zł brutto za każdy pojazd).

 

W chwili obecnej wszystkie oferty są szczegółowo sprawdzane przez Komisję Przetargową pod kątem zgodności z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Po zakończeniu tych czynności nastąpi ogłoszenie wyników przetargu.