Home > Typ podejmowanych działań
Typ podejmowanych działań PDF Drukuj

Realizacja projektu wymaga podejmowania wielu określonych działań. Niektóre z nich są ze sobą powiązane w ten sposób, że podjęcie jednego wymaga zakończenia innego. Są też działania, które można prowadzić równolegle. Im więcej powiązanych działań tym bardziej złożony i trudniejszy jest projekt.

Projekt „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego” zakłada następujące działania:

  1. połączenie miast Torunia i Bydgoszczy, które wchodzą w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, 
  2. integrację podsystemów zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym w ramach BiT-City,
  3. poprawę sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym,
  4. optymalizację podziału zadań przewozowych między środkami transportu. 

Realizacja tych zadań wpłynie znacząco na osiągnięcie żądanych efektów:

  • minimalizację uciążliwości związanych z korzystania z transportu zbiorowego poprzez stworzenie zintegrowanego sytemu transportowego;
  • zwiększenie atrakcyjności oferty przewozowej, poprawę sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym,
  • podniesienie konkurencyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego i poprawę wizerunku regionu,
  • integrację systemów zbiorowego transportu publicznego miast Bydgoszcz i Toruń z transportem kolejowym w ramach BiT-City.