Home > Section Blog > Projekt
Example of Section Blog layout (FAQ section)
Projekt - podsumowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 maja 2010 00:00

 

1 Kształt Projektu Wynik wspólnej pracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Torunia, Bydgoszczy, Solca Kujawskiego oraz Spółek: Tramwaj Fordon Sp. z o. o., Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Postęp prac przedsięwzięcia odbywa się dzięki efektywnemu i pełnemu zaangażowaniu podmiotów uczestniczących w przygotowaniu Projektu.
2 Lider Projektu

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełni w Projekcie rolę Lidera, koordynującego działania wszystkich Stron uczestniczących w Projekcie. Przyszli Beneficjenci:

  1. Gmina Miasta Toruń – Podprojekt I
  2. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Podprojekt II
  3. Tramwaj Fordon Sp. z o.o. – Podprojekt III
3 Cel Projektu
  • Połączenie miast Torunia i Bydgoszczy, które wchodzą w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • integracja podsystemów zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym w ramach Bit-City,
  • poprawa sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym,
  • optymalizacja podziału zadań przewozowych między środkami transportu.
4 Zakres rzeczowy Projektu

Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu aglomeracyjnego mające na celu zapewnienie kompatybilności miejskiego transportu publicznego z transportem kolejowym na obszarze Bydgoszczy, Torunia oraz Solca Kujawskiego, zwiększenie przepustowości miejskiego transportu publicznego oraz podniesienie atrakcyjności przewozów pasażerskich w ramach BiT-City np. poprzez:

  • budowę węzłów przesiadkowych,
  • rewitalizację dworców kolejowych,
  • integrację systemów transportu miejskiego. 
Poprawiony: wtorek, 08 czerwca 2010 15:05
 
Obecna sytuacja/istniejąca infrastruktura PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 marca 2010 01:00

W bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym funkcjonują dwa ośrodki miasto Bydgoszcz z ok. 360 tys. mieszkańców oraz miasto Toruń z ok. 200 tys. mieszkańcami. To dwa największe miasta regionu, ośrodki największego wzrostu gospodarczego, jego stolice – stąd dwubiegunowość. Jedno i drugie miasto to ośrodki o charakterze uniwersyteckim, które są celem podróży studiującej młodzieży.

Miasta są połączone linią kolejową nr 18 oraz drogami krajowymi nr 10 i 80. Niedostateczny stan infrastruktury kolejowej oraz brak powiązań zintegrowanych (platform przesiadkowych, dostosowanego do rozkładu jazdy pociągów rozkładu jazdy komunikacji publicznej w miastach oraz infrastruktury – np.: brak linii tramwajowej z dzielnicy Fordon największego osiedla mieszkaniowego w Bydgoszczy) powoduje dużą uciążliwość z korzystania ze środków komunikacji publicznej w obszarze bydgosko-toruńskiej aglomeracji. Określone przez partnerów obszary interwencji zostały podzielone na zadania przyporządkowane poszczególnym Podprojektom oraz te które zostaną wykonane poza projektem.

Kształt Podprojektu II odzwierciedla potrzeby taborowe Samorządu Województwa, miasta Torunia oraz jest również powiązany z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim. Linia kolejowa nr 18 przecina miasto Solec Kujawski skutecznie blokując swobodne przemieszczanie się ludności – odcinając park przemysłowy od urzędów oraz osiedli mieszkaniowych.

Poprawiony: niedziela, 08 sierpnia 2010 18:47
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2