Home > Section Blog > Projekt > Projekt - podsumowanie
Projekt - podsumowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 maja 2010 00:00

 

1 Kształt Projektu Wynik wspólnej pracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Torunia, Bydgoszczy, Solca Kujawskiego oraz Spółek: Tramwaj Fordon Sp. z o. o., Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Postęp prac przedsięwzięcia odbywa się dzięki efektywnemu i pełnemu zaangażowaniu podmiotów uczestniczących w przygotowaniu Projektu.
2 Lider Projektu

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełni w Projekcie rolę Lidera, koordynującego działania wszystkich Stron uczestniczących w Projekcie. Przyszli Beneficjenci:

  1. Gmina Miasta Toruń – Podprojekt I
  2. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Podprojekt II
  3. Tramwaj Fordon Sp. z o.o. – Podprojekt III
3 Cel Projektu
  • Połączenie miast Torunia i Bydgoszczy, które wchodzą w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • integracja podsystemów zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym w ramach Bit-City,
  • poprawa sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym,
  • optymalizacja podziału zadań przewozowych między środkami transportu.
4 Zakres rzeczowy Projektu

Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu aglomeracyjnego mające na celu zapewnienie kompatybilności miejskiego transportu publicznego z transportem kolejowym na obszarze Bydgoszczy, Torunia oraz Solca Kujawskiego, zwiększenie przepustowości miejskiego transportu publicznego oraz podniesienie atrakcyjności przewozów pasażerskich w ramach BiT-City np. poprzez:

  • budowę węzłów przesiadkowych,
  • rewitalizację dworców kolejowych,
  • integrację systemów transportu miejskiego. 
Poprawiony: wtorek, 08 czerwca 2010 15:05