Home > Section Blog > Projekt
Example of Section Blog layout (FAQ section)
Zakup Taboru: ogłoszono przetarg PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiktor Plesiński   
wtorek, 15 stycznia 2013 09:16

supertrain_11Szybka kolej na trasie Bydgoszcz-Toruń coraz bliżej. Po tym jak w październiku ruszyły prace związane z rewitalizacją torów, przyszedł czas na zakup nowoczesnego taboru do obsługi połączeń. 10 stycznia 2013 roku Zarząd województwa ogłosił przetarg na "Dostawę do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (dostawa 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowych do 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych) wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 5 lat od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego".

Poprawiony: wtorek, 15 stycznia 2013 09:23
Więcej…
 
O Projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 sierpnia 2010 21:42

Celem Projektu jest połączenie miast Torunia i Bydgoszczy, które wchodzą w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, integracja podsystemów zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym w ramach BiT-City, poprawa sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym oraz optymalizacja podziału zadań przewozowych między środkami transportu.

Dla pełnej integracji komunikacyjnej obu miast i powstania Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego konieczne jest wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 18 relacji Kutno - Piła na odcinku Toruń Główny – Bydgoszcz Wschód, której wykonanie pierwotnie miało być realizowane w ramach naprawy głównej ze środków własnych PKP PLK S.A. oraz Budżetu Państwa.

Zakres rzeczowy projektu został zdominowany przez inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu aglomeracyjnego mające na celu zapewnienie kompatybilności miejskiego transportu publicznego z transportem kolejowym na obszarze Bydgoszczy, Torunia oraz Solca Kujawskiego, zwiększenie przepustowości miejskiego transportu publicznego oraz podniesienie atrakcyjności przewozów pasażerskich w ramach BiT-City np. poprzez:

  • budowę węzłów przesiadkowych,
  • rewitalizację dworców kolejowych,
  • integrację systemów transportu miejskiego,
  • budowę połączenia z Portem Lotniczym w Bydgoszczy.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego" zobligowany jest do wykonania następujących zadań:

  1. Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych.
  2. Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.
  3. Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy.
  4. Przygotowanie projektu.
Poprawiony: poniedziałek, 16 sierpnia 2010 22:01
 
Podział Projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 czerwca 2010 14:48

 

W ramach BiT-City realizowanych jest łącznie pięć projektów na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego.
Przedsięwzięcia realizowane są przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń,
Gminę Solec Kujawski, Gminę Wielka Nieszawka, Tramwaj Fordon Sp. z o.o. i MZK w Toruniu Sp. z o.o.


 

 

Projekt 
Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City  

Lp. Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny
szacunkowy koszt
1 Przebudowa torowiska tramwajowego od Węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia)  do Al. Solidarności MZK w Toruniu Sp. z o.o.
212 323 475,00
2 Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego Miasto Toruń
3 System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej Miasto Toruń
4 Modernizacja systemu sterowania na linii dostosowanej do taboru niskopodłogowego MZK w Toruniu
Sp. z o.o.
P
5 Powiązanie wybranych obszarów miasta Koleją Metropolitalną

MZK w Toruniu     Sp. z o.o.


6 Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto MZK w Toruniu Sp. z o.o.
7 Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny Miasto Toruń P
8 Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego MZK w Toruniu
Sp. z o.o.

 

Projekt
Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z przebudowąÂ  układu drogowego  w ciągu ulic  Fordońska, Lewińskiego, Akademicka  i  Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy    

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny szacunkowy koszt
1 Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z przebudowąÂ  układu drogowego  w ciągu ulic  Fordońska, Lewińskiego, Akademicka  i  Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy Tramwaj Fordon Sp. z o.o. 442 800 000 zł

 

Projekt
Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny Stan zaawansowania szacunkowy koszt
1 Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City Województwo Kujawsko-Pomorskie
Złożono Wniosek o Dofinansowanie, który jest w trakcie oceny. Otwarto oferty w przetargu na dostawę do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych
83 782 705,22

 

Projekt
Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla szybkiej kolei metropolitalnej BiT-City

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny szacunkowy koszt
1
Przebudowa wiaduktu wraz z budową przystanku w Cierpicach Gmina Wielka Nieszawka 8 703 365 zł
2
Etap I - Budowa bezkolizyjnego  przejazdu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. Leśna – 23-go Stycznia) z torami kolejowymi linii 018 Piła - Kutno w km 138,890 Gmina Solec Kujawski
3
Etap II - Uruchomienie  Punktu Obsługi Podróżnych i dalsze zagospodarowanie terenu stacji Solec Kujawski pod potrzeby BiT-City 48 200 607,59 zł
4
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie

Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz

8 167 138,77 zł
5
Rozbudowa węzła zachodniego -  ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy) Miasto Bydgoszcz 9 332 192 zł
6
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz  - Leśna Miasto Bydgoszcz 20 539 262 zł
7
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz  Bielawy
Miasto Bydgoszcz 3285414,61 zł

 

Przedsięwzięcia realizowane na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego nieobjęte projektami z grupy BiT-City

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny szacunkowy koszt
2 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz PKP PLK S.A. 225 985 848,73
Poprawiony: czwartek, 03 września 2015 11:05
 
Zarys uwarunkowań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 czerwca 2010 13:59

W bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym funkcjonują dwa ośrodki miasto Bydgoszcz z ok. 360 tys. mieszkańców oraz miasto Toruń z ok. 200 tys. mieszkańcami. To dwa największe miasta regionu, ośrodki największego wzrostu gospodarczego, jego stolice – stąd dwubiegunowość.  Jedno i drugie miasto to ośrodki o charakterze uniwersyteckim,  które są celem podróży studiującej młodzieży.

Poprawiony: wtorek, 19 października 2010 15:22
Więcej…
 
Opis Projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 maja 2010 00:00

Celem wiodącym realizacji projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego” jest zapewnienie organizacji zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

Zakres rzeczowy projektu został zdominowany przez inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu aglomeracyjnego (budowa węzłów przesiadkowych, budowa połączenia z Portem Lotniczym w Bydgoszczy, rewitalizacja dworców), sama rewitalizacja linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń Główny - Bydgoszcz Wschód zostanie realizowana w ramach naprawy głównej ze środków własnych PKP PLK S.A. oraz Budżetu Państwa. Pozwoli to na skrócenie czasu jazdy pomiędzy miastami do 32' z 55'.

Głównym efektem realizacji Podprojektu jest integracja transportu zbiorowego na terenie miasta metropolii i pomiędzy mini poprzez systemowe stworzenie: jednego rozkładu jazdy, jednego biletu, jednej ceny. Działania inwestycyjne bez zapewnienia jednolitego zarządzania transportem publicznym nie przyniosą pożądanego efektu. Realizacja Podprojektu w proponowanym kształcie pozwoli na stworzenie podstaw dla faktycznej integracji komunikacyjnej obu miast oraz powstania Związku Taryfowego.

Poprawiony: niedziela, 08 sierpnia 2010 18:50
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2