Home > Podział Projektu
Podział Projektu PDF Drukuj

 

W ramach BiT-City realizowanych jest łącznie pięć projektów na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego.
Przedsięwzięcia realizowane są przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń,
Gminę Solec Kujawski, Gminę Wielka Nieszawka, Tramwaj Fordon Sp. z o.o. i MZK w Toruniu Sp. z o.o.


 

 

Projekt 
Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City  

Lp. Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny
szacunkowy koszt
1 Przebudowa torowiska tramwajowego od Węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia)  do Al. Solidarności MZK w Toruniu Sp. z o.o.
212 323 475,00
2 Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego Miasto Toruń
3 System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej Miasto Toruń
4 Modernizacja systemu sterowania na linii dostosowanej do taboru niskopodłogowego MZK w Toruniu
Sp. z o.o.
P
5 Powiązanie wybranych obszarów miasta Koleją Metropolitalną

MZK w Toruniu     Sp. z o.o.


6 Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto MZK w Toruniu Sp. z o.o.
7 Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny Miasto Toruń P
8 Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego MZK w Toruniu
Sp. z o.o.

 

Projekt
Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z przebudowąÂ  układu drogowego  w ciągu ulic  Fordońska, Lewińskiego, Akademicka  i  Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy    

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny szacunkowy koszt
1 Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z przebudowąÂ  układu drogowego  w ciągu ulic  Fordońska, Lewińskiego, Akademicka  i  Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy Tramwaj Fordon Sp. z o.o. 442 800 000 zł

 

Projekt
Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny Stan zaawansowania szacunkowy koszt
1 Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City Województwo Kujawsko-Pomorskie
Złożono Wniosek o Dofinansowanie, który jest w trakcie oceny. Otwarto oferty w przetargu na dostawę do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych
83 782 705,22

 

Projekt
Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla szybkiej kolei metropolitalnej BiT-City

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny szacunkowy koszt
1
Przebudowa wiaduktu wraz z budową przystanku w Cierpicach Gmina Wielka Nieszawka 8 703 365 zł
2
Etap I - Budowa bezkolizyjnego  przejazdu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. Leśna – 23-go Stycznia) z torami kolejowymi linii 018 Piła - Kutno w km 138,890 Gmina Solec Kujawski
3
Etap II - Uruchomienie  Punktu Obsługi Podróżnych i dalsze zagospodarowanie terenu stacji Solec Kujawski pod potrzeby BiT-City 48 200 607,59 zł
4
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie

Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz

8 167 138,77 zł
5
Rozbudowa węzła zachodniego -  ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy) Miasto Bydgoszcz 9 332 192 zł
6
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz  - Leśna Miasto Bydgoszcz 20 539 262 zł
7
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz  Bielawy
Miasto Bydgoszcz 3285414,61 zł

 

Przedsięwzięcia realizowane na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego nieobjęte projektami z grupy BiT-City

Lp Zadanie w ramach projektu Podmiot odpowiedzialny szacunkowy koszt
2 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz PKP PLK S.A. 225 985 848,73