Home > Opis Projektu
Opis Projektu PDF Drukuj

Celem wiodącym realizacji projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego” jest zapewnienie organizacji zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

Zakres rzeczowy projektu został zdominowany przez inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu aglomeracyjnego (budowa węzłów przesiadkowych, budowa połączenia z Portem Lotniczym w Bydgoszczy, rewitalizacja dworców), sama rewitalizacja linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń Główny - Bydgoszcz Wschód zostanie realizowana w ramach naprawy głównej ze środków własnych PKP PLK S.A. oraz Budżetu Państwa. Pozwoli to na skrócenie czasu jazdy pomiędzy miastami do 32' z 55'.

Głównym efektem realizacji Podprojektu jest integracja transportu zbiorowego na terenie miasta metropolii i pomiędzy mini poprzez systemowe stworzenie: jednego rozkładu jazdy, jednego biletu, jednej ceny. Działania inwestycyjne bez zapewnienia jednolitego zarządzania transportem publicznym nie przyniosą pożądanego efektu. Realizacja Podprojektu w proponowanym kształcie pozwoli na stworzenie podstaw dla faktycznej integracji komunikacyjnej obu miast oraz powstania Związku Taryfowego.