Home > O Projekcie
O Projekcie PDF Drukuj Email

Celem Projektu jest połączenie miast Torunia i Bydgoszczy, które wchodzą w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, integracja podsystemów zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym w ramach BiT-City, poprawa sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym oraz optymalizacja podziału zadań przewozowych między środkami transportu.

Dla pełnej integracji komunikacyjnej obu miast i powstania Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego konieczne jest wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 18 relacji Kutno - Piła na odcinku Toruń Główny – Bydgoszcz Wschód, której wykonanie pierwotnie miało być realizowane w ramach naprawy głównej ze środków własnych PKP PLK S.A. oraz Budżetu Państwa.

Zakres rzeczowy projektu został zdominowany przez inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu aglomeracyjnego mające na celu zapewnienie kompatybilności miejskiego transportu publicznego z transportem kolejowym na obszarze Bydgoszczy, Torunia oraz Solca Kujawskiego, zwiększenie przepustowości miejskiego transportu publicznego oraz podniesienie atrakcyjności przewozów pasażerskich w ramach BiT-City np. poprzez:

  • budowę węzłów przesiadkowych,
  • rewitalizację dworców kolejowych,
  • integrację systemów transportu miejskiego,
  • budowę połączenia z Portem Lotniczym w Bydgoszczy.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego" zobligowany jest do wykonania następujących zadań:

  1. Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych.
  2. Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.
  3. Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy.
  4. Przygotowanie projektu.