Home > Modernizacja linii kolejowej
linia kolejowa
Linia kolejowa nr 18 PDF Drukuj

18Linia kolejowa nr 18 Kutno - Piła Główna jest zostala wybudowana w 1851 roku. Leży na terenie województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, a jej całkowita długość wynosi 247,418 km. Jest ona linią znaczenia państwowego, pierwszorzedna, dwutorową, z nawierzchnią klasy 1, wyposażoną w półsamoczynną blokadę liniową dwukierunkową. W 1984 roku zelektryfikowano linię na odcinku Kutno – Toruń – Bydgoszcz, a w 1989 roku zakończono elektryfikację odcinka Bydgoszcz – Piła. Linia konstrukcyjnie przystosowana jest do prędkości 120km/h dla pociągów pasażerskich i 100km/h dla towarowych. Stanowi ona jedną z głównych osi komunikacyjnych kraju. Główne relacje pociągów to Lublin-Warszawa-Kutno-Toruń-Bydgoszcz-Szczecin oraz Katowice/Kraków - Częstochowa - Łódź-Kutno-Toruń-Bydgoszcz-Gdynia.

Linia ma kluczowe znaczenie dla Projektu BiT-City, ponieważ jest główną osią komunikacyjną spinającą stolice województwa. Długość odcinka Toruń Główny - Bydgoszcz Główna wynosi 51,630km.

Na trasie znajdują się następujące stacje kolejowe i przystanki osobowe objęte projektem:

Toruń Główny
Toruń Kluczyki
Cierpice
Przyłubie
Solec Kujawski
Bydgoszcz Łęgnowo
Bydgoszcz Wschód
Bydgoszcz Bielawy
Bydgoszcz Leśna
Bydgoszcz Główna

 
Modernizacja linii PDF Drukuj

Realizacja Projektu BiT-City nie jest możliwa bez szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy głównymi ośrodkami aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Na linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń Główny - Bydgkoszcz Główna kursują pociągi kategorii TLK uruchamiane przez PKP Intercity S.A. oraz osobowe uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. tworząc bezpośrednie połączenia pasażerskie z większością dużych polskich miast oraz zapewniając połączenia ważniejszych miejscowości w regionu ze stolicami województwa.

Niestety, nprędkość maksymalna obowiązująca na odcinku Toruń Główny - Bydgoszcz Główna wynosi 70 km/h. Brak remontów na tym odcinku powoduje, że w kolejnych latach prędkość ta ulegała ciągłemu obniżaniu. W rozkładzie jazdy 2008/2009 czas przejazdu pociągu pospiesznego między Bydgoszczą Gł. a Toruniem Gł. wynosił ok. 55 minut, podczas gdy na początku lat 90. było to 32 minuty. Dlatego też niezbędne dla realizacji projektu było zmodernizowanie ww. odcinnka linii.

Dzięki wielu staraniom, udało się w sierpniu 2011 roku umieścić modernizację linii na Liście Projektów Kluczowych Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  w ramach Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego. Projekt 7.1-45 o nazwie "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii nr 18 Kutno-Piła na odninku Toruń - Bydgoszcz"

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 3 z 3