Home > Modernizacja linii kolejowej > Przyspieszenie na linii Toruń – Bydgoszcz
Przyspieszenie na linii Toruń – Bydgoszcz PDF Drukuj

liniaW szybkim tempie przebiegają prace rewitalizacyjne na linii łączącej Toruń z Bydgoszczą. Po trzech miesiącach robót, na początku stycznia, do użytku został przekazany 18 kilometrowy odcinek między Cierpicami i Solcem Kujawskim.

 


Prace rewitalizacyjne ruszyły 16 października ubiegłego roku. Obecnie prowadzone są kolejne roboty na stacji Toruń Główny. Inwestycja obejmuje prace na ponad 50 km linii kolejowej łączącej Toruń przez Solec Kujawski z Bydgoszczą. Plan zakłada wymianę nawierzchni torów o łącznej długości ponad 93 km. Na stacjach Toruń Główny, Cierpice, Solec Kujawski, Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Wschód oraz Bydgoszcz Leśna zostaną zamontowane 54 nowe rozjazdy. W ramach inwestycji wykonany zostanie również remont 18 przejazdów kolejowych.

Rewitalizacja linii od Torunia do Bydgoszczy pozwoli na skrócenie czasu jazdy na tym odcinku do około 43 minut. Przed rozpoczęciem robót czas jazdy przekraczał godzinę.

Szybkie tempo prac jest osiągane dzięki nowoczesnym maszynom stosowanym przez wykonawcę. Zastosowano wydajną oczyszczarkę tłucznia i specjalny kombajn, który zrywając stary tor i układając nowy może w ciągu dnia ułożyć odcinek o długości 1 km. Rewitalizacja linii 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz zostanie zrealizowana z wykorzystaniem środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie robót o wartości prawie 199 mln zł brutto przewidziano w kwietniu 2014 roku.

Rewitalizacja jest prowadzona w ramach projektu POIiŚ 7.1-45 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz”
Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

źródło artykułu i fotografii: www.plk-sa.pl