Home > Modernizacja linii kolejowej > Cel modernizacji linii
Cel modernizacji linii PDF Drukuj

ModerCelem modernizacji linii nr 18 na odcinku Toruń Główny - Bydgoszcz Główna jest zapewnienie spójności projektu "Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego" poprzez umożliwienie szybkich połączeń pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą.

Główne cele i efekty przyszłej rewitalizacji linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń - Bydgoszcz:

- osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych linii, m.in. utrzymanie obecnych naciskow na oś wynoszących 206 kN oraz przywrócenie prędkości rozkładowej V=120km/h dla pociągów pasażerskich i 100km/h dla pociągów towarowych.

- uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:

1. zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),
2. zwiększenie komfortu podróży,
3. zwiększenie komfortu obsługi pasażerów,
4. skrócenie czasu podrózy.