Home > Modernizacja linii kolejowej > Modernizacja linii
Modernizacja linii PDF Drukuj

Realizacja Projektu BiT-City nie jest możliwa bez szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy głównymi ośrodkami aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Na linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń Główny - Bydgkoszcz Główna kursują pociągi kategorii TLK uruchamiane przez PKP Intercity S.A. oraz osobowe uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. tworząc bezpośrednie połączenia pasażerskie z większością dużych polskich miast oraz zapewniając połączenia ważniejszych miejscowości w regionu ze stolicami województwa.

Niestety, nprędkość maksymalna obowiązująca na odcinku Toruń Główny - Bydgoszcz Główna wynosi 70 km/h. Brak remontów na tym odcinku powoduje, że w kolejnych latach prędkość ta ulegała ciągłemu obniżaniu. W rozkładzie jazdy 2008/2009 czas przejazdu pociągu pospiesznego między Bydgoszczą Gł. a Toruniem Gł. wynosił ok. 55 minut, podczas gdy na początku lat 90. było to 32 minuty. Dlatego też niezbędne dla realizacji projektu było zmodernizowanie ww. odcinnka linii.

Dzięki wielu staraniom, udało się w sierpniu 2011 roku umieścić modernizację linii na Liście Projektów Kluczowych Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  w ramach Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego. Projekt 7.1-45 o nazwie "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii nr 18 Kutno-Piła na odninku Toruń - Bydgoszcz"