Konsultacje społeczne Drukuj

4elf

WSTĘP

Witamy w serwisie poświęconym konsultacjom społecznym prowadzonym w ramach opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla „Budowy połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy”.

W serwisie znajdą Państwo podstawowe informacje o planowanej inwestycji oraz wpływie na środowisko i proponowanych środkach łagodzących.

Dodatkowo będą mogli Państwo przedstawić swoją opinię na temat planowanej inwestycji korzystając z przygotowanego formularza ankietowego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z udostępnioną dokumentacją inwestorską.

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Podstawą opracowania Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania „Budowy połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy” jest umowa zawarta w dniu 11 sierpnia 2010 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim w Toruniu a Halcrow Group Limited z siedzibą w Londynie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt „Budowy połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy” jest elementem podprojektu III Szybkiej Kolei Metropolitarnej w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitarnym BiT – City. Opracowanie obejmuje połączenie istniejącej infrastruktury kolejowej z dworca kolejowego Bydgoszcz Główna do Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Analizy obejmują możliwość budowy nowego odcinka zelektryfikowanej jedno- lub dwutorowej linii kolejowej od połączenia z liniami kolejowymi nr 131 Chorzów Batory – Tczew oraz nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna do Portu Lotniczego w Bydgoszczy dla parametru prędkości minimalnej V = 80 km/h.

DOKUMENTACJA INWESTORSKA – WYCIĄG

Dokumentacja inwestorska zostanie wyłożona do wglądu gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, – Plac Teatralny 2 , 87-100 Toruń, w pokoju nr 338, w dniach  03.02.2011 r.- 24.02.2011 r. w godz. 9-14 oraz w trakcie spotkania konsultacyjnego.

Dokumentację inwestorską (wyciąg) można również pobrać ze strony internetowej.
W celu ułatwienia poruszania się po dokumencie, został on podzielony na części. W celu pobrania materiałów należy kliknąć poniższe pozycje. W przypadku, gdy nie dysponują Państwo programem umożliwiającym przeglądanie plików w formacie PDF, można go pobrać bezpłatnie ze strony producenta.

  1. Część opisowa

- Streszczenie

- Prezentacja

- Analiza techniczna

- Analiza środowiskowa

- Wskazanie wariantów do dalszych analiz

  1. Część rysunkowa (format .zip - 872MB)

- Plan orientacyjny i sytuacyjny

- Przebiegi poszczególnych wariantów.

- Opracowanie kartograficzne do części środowiskowej