Home
Słowacy wyremontują odcinek Toruń - Bydgoszcz? PDF Drukuj
Wpisany przez Wiktor Plesiński   
piątek, 24 lutego 2012 09:42

Słowacy wyremontują odcinek Toruń - Bydgoszcz?


Słowacka firma TSS Grade złożyła zdecydowanie najtańszą ofertę w przetargu na rewitalizację bardzo ważnego odcinka linii kolejowej nr 18 pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Swoje oferty do PKP PLK przesłało aż 11 firm.

Po rewitalizacji, którą dofinansuje Unia Europejska w ramach projektu BiT City, czas podróży ma skrócić się do 40 minut, a pociągi będą mogły rozwijać prędkość do 120 km/h. Marszałek województwa obiecał zakup pięciu pociągów do obsługi tego połączenia. Prace mają się zakończyć po 622 dniach od podpisania umowy.

Do przetargu na rewitalizację linii kolejowej, który został ogłoszony w grudniu, stanęło w sumie 11 podmiotów. Zdecydowanie najtańszą ofertę przedstawiła słowacka firma TSS Grade - na kwotę 159 mln złotych brutto. śDla porównania, drugą w kolejnoci ofertę przedstawił PORR, na kwotę 199 mln złotych brutto, a najdroższa oferta Strabagu opiewała na kwotę 264 milionów złotych brutto. PKP PLK szacowała koszt wykonania zamówienia na 193,1 mln złotych, ale netto (237,5 mln złotych brutto).

źródło: www.rynek-kolejowy.pl

 
Zmiany w projekcie PDF Drukuj
Wpisany przez Wiktor Plesiński   
wtorek, 13 grudnia 2011 08:21


Nie będzie linii kolejowej do bydgoskiego lotniska

Fot. Iza Procyk-Lewandowska/Onet
Fot. Iza Procyk-Lewandowska/Onet
fot. Fot. Iza Procyk-Lewandowska/Onet.pl

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zrezygnował z planów budowy linii kolejowej, łączącej lotnisko w Bydgoszczy z centrum miasta, bo byłaby ona nieopłacalna. Zaoszczędzone pieniądze zostaną wydane na modernizację starych wiaduktów i na nowe przystanki.

- Ministerstwo Transportu zaakceptowało zaproponowane przez nas zmiany w projekcie szybkiej kolei metropolitalnej Bydgoszcz-Toruń "BiT City", polegające m.in. na dołożeniu nowych inwestycji. Dzięki temu rozbudowany zostanie Węzeł Zachodni w Bydgoszczy, powstaną nowe przystanki kolejowe i przebudowany zostanie wiadukt w Cierpicach, w gminie Wielka Nieszawka (woj. kujawsko-pomorskie) - poinformowała Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowe inwestycje w BiT City to skutek odłożenia na przyszłość budowy linii kolejowej, która miała połączyć stację Bydgoszcz Główna z Portem Lotniczym Bydgoszcz.

REKLAMA

- Rezygnujemy z niej na razie, bo strumień podróżujących byłby obecnie zbyt mały. Zaoszczędzone w ten sposób 60 milionów złotych przeznaczamy na cztery przedsięwzięcia, będące w znacznej części de facto pierwszym etapem budowy linii na lotnisko, a do sprawy pociągu na lotnisko wrócimy w ramach nowej europejskiej perspektywy finansowanej 2014-20 – zaznaczył marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki.

Największe z planowanych przedsięwzięć, to rozbudowa Węzła Zachodniego w Bydgoszczy, gdzie w miejscu starego wiaduktu kolejowego powstanie nowy, nowoczesny i szerszy. Obecny wiadukt pochodzi z XIX wieku, jest zbyt niski jak na współczesne standardy, a dodatkowo zwężony przez nieużywany od lat przejazd dla dawnej kolei wąskotorowej.

- Była to jedna z dwóch inwestycji, której dofinansowanie zaproponowaliśmy Bydgoszczy w związku z uwolnieniem środków, przeznaczonych początkowo na linię do portu lotniczego. Drugą był zakup taboru tramwajowego, ale władze miasta wybrały rozbudowę węzła i to ten projekt będzie realizowany - dodał marszałek.

Za resztę pieniędzy, niewykorzystanych na budowę linii na lotnisko, powstaną przystanki kolejowe Bydgoszcz Błonie i Trzciniec w podbydgoskiej gminie Białe Błota oraz przebudowany zostanie wiadukt w podtoruńskich Cierpicach, gdzie także planowana jest budowa stacji kolejowej.

Ministerstwo Transportu zgodziło się, by od 1 stycznia cały projekt BiT City został podzielony na pięć oddzielnych segmentów, nadzorowanych przez różne jednostki. Poszczególne segmenty to: zakup taboru dla BiT City, system biletu metropolitalnego, budowa linii tramwajowej do bydgoskiej dzielnicy Fordon, budowa wiaduktów i przystanków dla BiT City oraz integracja transportu miejskiego w Toruniu.

- Wkrótce rusza realizacja innej ważnej inwestycji, bez której BiT City byłby szybką koleją tylko w założeniu – rewitalizacja linii kolejowej nr 18 między Bydgoszczą i Toruniem, która umożliwi pokonywanie tego dystansu w przyzwoitym czasie. Dzięki skutecznemu lobbingowi samorządowych władz województwa projekt jest już na liście kluczowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a administrująca torami kolejowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiada ogłoszenie jeszcze w grudniu przetargu na wykonanie robót - zaznaczyła Krzemińska.

Wartość wszystkich projektów związanych z BiT City to 1,2 mld złotych. Wsparcie z funduszy unijnych wynosi blisko 713 milionów złotych i jest to maksimum tego, co można było uzyskać z tego źródła.

Źródło: www.onet.pl

 
Konsultacje zakończone PDF Drukuj
Wpisany przez Wiktor Plesiński   
wtorek, 13 grudnia 2011 08:13

Uprzejmie informujemy, iż zakończone zostały konsultacje społeczne. W imieniu wszystkich partnerów porozumienia, na mocy którego powstał Zintegrowany Program Rozwoju Aglomeracji bydgosko-toruńskiej, pragniemy podziękować za wszystkie nadesłane uwagi i spostrzeżenia.

Jednocześnie informujemy, iż po dogłębnym przeanalizowaniu przekazanych wniosków, zostanie opracowany raport końcowy z konsultacji, zatwierdzony przez samorządy Bydgoszczy, Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dokument ukaże się na naszej witrynie już wkródce.

 
Witamy PDF Drukuj

alt

Projekt „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”

 
Przebudowa strony PDF Drukuj
Wpisany przez Wiktor Plesiński   
piątek, 30 września 2011 12:22

Uprzejmie informujemy, że strona poświęcona Projektowi BiT-City jest w przebudowie. Już niebawem nastąpi aktualizacja witryny. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 
Kolej na lotnisko! PDF Drukuj
Wpisany przez Wiktor Plesiński   
czwartek, 03 lutego 2011 14:09

4elfUprzejmie informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla „Budowy połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy”.

W dziale "Konsultacje społeczne" znajdą Państwo podstawowe informacje o planowanej inwestycji oraz wpływie na środowisko i proponowanych środkach łagodzących.

Dodatkowo będą mogli Państwo przedstawić swoją opinię na temat planowanej inwestycji korzystając z przygotowanego formularza ankietowego.

 
Obecna sytuacja/istniejąca infrastruktura PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 marca 2010 01:00

W bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym funkcjonują dwa ośrodki miasto Bydgoszcz z ok. 360 tys. mieszkańców oraz miasto Toruń z ok. 200 tys. mieszkańcami. To dwa największe miasta regionu, ośrodki największego wzrostu gospodarczego, jego stolice – stąd dwubiegunowość. Jedno i drugie miasto to ośrodki o charakterze uniwersyteckim, które są celem podróży studiującej młodzieży.

Miasta są połączone linią kolejową nr 18 oraz drogami krajowymi nr 10 i 80. Niedostateczny stan infrastruktury kolejowej oraz brak powiązań zintegrowanych (platform przesiadkowych, dostosowanego do rozkładu jazdy pociągów rozkładu jazdy komunikacji publicznej w miastach oraz infrastruktury – np.: brak linii tramwajowej z dzielnicy Fordon największego osiedla mieszkaniowego w Bydgoszczy) powoduje dużą uciążliwość z korzystania ze środków komunikacji publicznej w obszarze bydgosko-toruńskiej aglomeracji. Określone przez partnerów obszary interwencji zostały podzielone na zadania przyporządkowane poszczególnym Podprojektom oraz te które zostaną wykonane poza projektem.

Kształt Podprojektu II odzwierciedla potrzeby taborowe Samorządu Województwa, miasta Torunia oraz jest również powiązany z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim. Linia kolejowa nr 18 przecina miasto Solec Kujawski skutecznie blokując swobodne przemieszczanie się ludności – odcinając park przemysłowy od urzędów oraz osiedli mieszkaniowych.

 
Opis Projektu PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 maja 2010 00:00

Celem wiodącym realizacji projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego” jest zapewnienie organizacji zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

Zakres rzeczowy projektu został zdominowany przez inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu aglomeracyjnego (budowa węzłów przesiadkowych, budowa połączenia z Portem Lotniczym w Bydgoszczy, rewitalizacja dworców), sama rewitalizacja linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń Główny - Bydgoszcz Wschód zostanie realizowana w ramach naprawy głównej ze środków własnych PKP PLK S.A. oraz Budżetu Państwa. Pozwoli to na skrócenie czasu jazdy pomiędzy miastami do 32' z 55'.

Głównym efektem realizacji Podprojektu jest integracja transportu zbiorowego na terenie miasta metropolii i pomiędzy mini poprzez systemowe stworzenie: jednego rozkładu jazdy, jednego biletu, jednej ceny. Działania inwestycyjne bez zapewnienia jednolitego zarządzania transportem publicznym nie przyniosą pożądanego efektu. Realizacja Podprojektu w proponowanym kształcie pozwoli na stworzenie podstaw dla faktycznej integracji komunikacyjnej obu miast oraz powstania Związku Taryfowego.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 10