Home
Toruń: Złożono wniosek aplikacyjny PDF Drukuj

torun31 grudnia złożono wniosek o dofinansowanie Projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Toruń, natomiast podmiotem upoważnionym Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu wynosi 272  718 646 zł z czego wład własny to 92 041 602 a wnioskowane dofinansowanie 132 450 155 zł.

Zadania planowane do realizacji przez Gminę Miasta Toruń:

2. Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych
3. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej.
7. Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności.

Zadania planowane do realizacji przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. :

1. Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. Al. 18-stego Stycznia) do Alei Solidarności,
4. Modernizacja systemu sterowania linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego.
5. Modernizacja pętli tramwajowej Motoarena.
6. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City.
8. Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego.