Home
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z póź.zm.) dotyczącym wykonania aktualizacji i modyfikacji Rezultatów Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla Projektu nr POIS.07.03.00-00-025/12 Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City.

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania

ZAPYTANIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA