Home
Toruń zamawia 12 nowych tramwajów PDF Drukuj

t5Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu ogłosił przetarg na dostawę 12 nowych niskopodłogowych wagonów tramwajowych wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno – naprawczego oraz dostosowaniem zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskopodłogowego.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk nowych niskopodłogowych wagonów tramwajowych, w tym 6 sztuk wagonów trójczłonowych długości od 19 do 21 m oraz 6 sztuk wagonów pięcioczłonowych długości od 28 do 32 m. Zamówienie obejmuje również dostawę specjalistycznego wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno-naprawczego oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie hali głównej do obsługi taboru niskopodłogowego (zaprojektowanie i wykonanie: montaż pomostu stacjonarnego oraz dostosowania do obciążenia kanałów naprawczych do nowego taboru). Tabor ma zostać dostarczony do końca września 2015 r.

Inwestycja jest jednym z elementów programu integracji systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach projektu BiT City.  Projekt jest realizowany przez Gminę Miasta Toruń we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w sytuacji, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena (80 proc. wagi) oraz rozwiązania techniczne (20 proc.). Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 mln zł. Oferty można składać do 18 lipca 2013 r.

 źródło: www.rynek-kolejowy.pl