Home
Wyrok KIO ws. tramwaju PDF Drukuj

Krajowa Izba Odwoławcza na rozprawie w dniu 22 maja 2013 roku, oddaliła odwołania złożone przez Wykonawców, od wyników oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy.” Wyrok ten pozwolił Zamawiającemu w dniu 28 maja 2013 roku zaprosić do złożenia oferty pięciu Wykonawców, którzy uzyskali najlepsze oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.