Home > Aktualności > Ralizacja Projektu > Budowa wiaduktów i przystanków: przetarg na Studium Wykonalności
Budowa wiaduktów i przystanków: przetarg na Studium Wykonalności PDF Drukuj Email

solecW dniu 19.12.2012 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”.


Termin składania ofert upływa w dniu  24.01.2013 r. o godz. 10:00

Cała dokumentacja związana z postępowaniem przetargowym jest do pobrania tutaj

 


 

  

Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla szybkiej kolei metropolitalnej BiT-City", którego beneficjentem jest Miasto Bydgoszcz przewiduje zwiększenie dostępności obszaru metropolitalnego poprzez utworzenie nowych i modernizację istniejących punktów dostępu do transportu kolejowego. W ramach zadania, Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner przedsięwzięcia jest odpowiedzialne za budowę przystanku kolejowego Bydgoszcz Błonie oraz przebudowę stacji Trzciniec w Gminie Białe Błota. Partnerami projektu są ponadto Gmina Solec Kujawski, która buduje tunel drogowy i przebudowuje teren dworca, oraz Gmina Wielka Nieszawka (budowa nowego przystanku w Cierpicach wraz z wiaduktem drogowym).