Home > Aktualności > Ralizacja Projektu > Zawarto umowę na Wspólny Bilet
Zawarto umowę na Wspólny Bilet PDF Drukuj Email

W dniu 7 maja 2012 r. zawarta została umowa w sprawie zaplanowania i wdrożenia Systemu Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Z-cę Prezydenta Miasta Bydgoszczy Stefana Markowskiego i Gminą Miasta Toruń reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.


Celem podpisanej umowy jest określenie zasad i warunków współpracy Stron dotyczącej zaplanowania, wdrożenia i administrowania wspólnym dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego systemem sprzedaży pn.: „System Bilet Metropolitalny” w skrócie SBM.

Zadanie System Bilet Metropolitalny jest realizowane w ramach projektu pn. „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru Metropolitalnego”, który będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.3.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie integracji taryfowej na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, która ma polegać na wprowadzeniu oferty taryfowej umożliwiającej podróżowanie na całym obszarze B-TOM w ramach jednolitych zasad taryfowych i z wykorzystaniem wspólnego biletu. Integracja ta ma na celu uruchomienie mechanizmów integracji transportu publicznego na obszarze aglomeracji bydgosko - toruńskiej.  

Poprzez zawarcie w/w umowy Strony wyraziły wolę i zobowiązały się do wspólnego przygotowania, wdrożenia i administrowania SBM, w tym do wypracowania systemu rozliczeń finansowych między Stronami,  związanego z funkcjonowaniem SBM, utworzenia struktury organizacyjnej służącej do zarządzania  SBM (Zarząd Transportu Publicznego), dostosowania polityki taryfowej Stron do założeń SBM.

Zgodnie z treścią zawartej umowy do końca 2-giego kwartału 2012r. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie studium wykonalności projektu.