12 listopada 2009 roku Drukuj

Zawarcie porozumienia ramowego określającego zasady współpracy stron uczestniczących w Projekcie BiT-City.