Home > Aktualności > Ralizacja Projektu > Stan zaawansowania projektów BiT-City - sierpień 2014
Stan zaawansowania projektów BiT-City - sierpień 2014 PDF Drukuj Email

logoUprzejmie informujemy, iż na stronie www.bitcity.kujawsko-pomorskie.pl będziemy publikowac regularne informacje zbiorcze na temat stanu zaawansowania poszczególnych projektów z grupy BiT-City. Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji na sierpień 2014.

Pod nazwą „BiT-City” należy rozumieć ideę integracji transportowej i poprawy dostępności dwóch największych miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomysł poprawy transportu pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą pojawił się w 2008 roku. Samorząd Województwa jako inicjator BiT-City rozpoczął rozmowy ze wszystkimi potencjalnymi partnerami, tak aby uzgodnić możliwe obszary interwencji i określić najistotniejsze problemy komunikacyjne miast jak i kolei. Efektem rozmów było przekazanie do 3 października 2008 roku Ministerstwa Infrastruktury ostatecznej karty projektu. 

Skala finansowa, ilość zaangażowanych partnerów oraz wieloaspektowość przedsięwzięcia czyni go pionierskim i unikatowym w skali kraju. Transport publiczny w aglomeracji został potraktowany w szerokim, nowoczesnym rozumieniu jako klucz do szybkiego rozwoju regionu. Bezprecedensowy charakter BiT-City polega na stworzeniu spójnego systemu powiązań Bydgoszczy i Torunia przy uwzględnieniu każdej formy przemieszczania się – kolei, tramwaju i autobusu. Zbliżenie obu miast ma się odbywać przy zachowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu ekologii, komfortu i bezpieczeństwa podróży oraz redukcji barier dla osób z problemami w poruszaniu się. BiT-City jest także potwierdzeniem zgodniej i efektywnej współpracy pomiędzy samorządami Bydgoszczy i Torunia. Potwierdzeniem jest konkurs na logo BiT-City ogłoszony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy ze wszystkimi partnerami projektów. Wyłoniony w toku konkursu logotyp ma być odzwierciedleniem charakteru aglomeracji: jego wielopodmiotowości, integracji transportowej, dobrej współpracy i istotnego miejsca w świadomości społecznej. 

Integracja transportowa została założona w projekcie „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”, który był podzielony na trzy podprojekty koordynowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Ze względu na różny stopień złożoności poszczególnych przedsięwzięć każdy z podprojektów osiągnął różne poziomy zaawansowania. Partnerzy BiT-City wspólnie zgodzili się, aby celem bezpośredniej koordynacji zadań oraz szybszej i efektywniejszej realizacji założonych zamierzeń, projekt został podzielony na sześć niezależnych przedsięwzięć. Każdy z nich wdrażany jest przez inny podmiot.  

Obecnie w skład „Projektów Grupy BiT-City” wchodzi sześć niezależnych projektów realizowanych na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego: 

  1. 1. System Bilet Metropolitalny w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City; 
  2. 2. Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City; 
  3. 3. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla szybkiej kolei metropolitalnej BiT-City. 
  4. 4. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy; 
  5. 5. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City; 
  6. 6. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz;

Wszystkie projekty mają zapewnione finansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi VII Transport przyjazny środowisku, Zadanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych (projekty 1-5) oraz Zadania: 7.1 Rozwój transportu kolejowego (projekt 6.). Łączna wartość wszystkich projektów z grupy BiT-City wynosi 1 179 552 001,07 zł.

 

Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City

Trwa rewitalizacja budynków dworca kolejowego Toruń Główny. Aktualnie prowadzone są roboty w budynkach A, B i C. Rozpoczęto budowę tunelu od strony ul. Podgórskiej, modernizowany jest peron 1. Dworzec tymczasowy ruszy w m-c wrześniu. Wtedy też w pełnym zakresie będą prowadzone roboty w budynku głównym. Dodatkowe utrudnienia dla pasażerów będą związane z realizacją etapami budowy tunelu i modernizacji peronów oraz przebudowy pętli komunikacji miejskiej. Harmonogram realizacji jest uzgodniony z PKP PLK i na bieżąco korygowany.

26 czerwca w siedzibie MZK Toruń Sp. z o. o. podpisano umowę dotyczącą pełnienia kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektem. W postępowaniu przetargowym wybrano ofertę konsorcjum firm: DDG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. (Lider Konsorcjum), ul. Warszawska 100, 21-500 Biała Podlaska; SGS Polska Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), ul. Bema 83, 01-233 Warszawa.

 

System Bilet Metropolitalny w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym BiT-City

Zespół ds. opracowania dokumentacji przetargowej, złożony z ekspertów ds. organizacji transportu zintensyfikował prace, celem ostatecznego uzgodnienia wszystkich założeń Systemu Bilet Metropolitalny. Spotkania odbywały się naprzemiennie w Toruniu i w Bydgoszczy kilka razy w tygodniu. 28 lipca odbyło się spotkanie Marszałka Województwa z Prezydentami Bydgoszczy i Torunia. Celem rozmów było przedstawienie postępów prac nad projektem jak również omówienie najbliższych działań. Dyskutowano również nad tym, jakie elementy Systemu Bilet Metropolitalny mogłyby być wdrażane w przyszłej perspektywie finansowej UE.

 

Budowa wiaduktów i przystanków dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City

W Bydgoszczy powstaje nowy wiadukt kolejowy linii Chorzów Batory - Tczew nad docelową południową jezdnią ul. Grunwaldzkiej. Stan zaawansowania prac przekroczył 40 procent. Tuż obok funkcjonującego obecnie wiaduktu powstaje pierwsza połowa nowej konstrukcji (od strony miasta). Została ona wylana na mokro. Wcześniej przygotowano odpowiednią formę i zbrojenie. Po wykonaniu tych robót ruch kolejowy zostanie przełożony na stronę wschodnią, a budowlańcy zajmą się budową zachodniej części obiektu i rozbiórką zachodniego segmentu starego wiaduktu. Przekładanie torów na nową część obiektu planowane jest na przełom września i października. Konstrukcja po stronie zachodniej (od strony Czyżkówka) jest montowana w innej technologii. By skrócić czas na placu budowy powstają prefabrykowane elementy w kształcie litery C, które następnie zostaną przesunięte dźwigiem na swoje miejsce.

 

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy

Przy ul. Lewińskiego po północno-wschodniej stronie stacji Bydgoszcz Wschód rozpoczęło się układanie pierwszych podkładów. Zwożone są także szyny. Wcześniej ułożono warstwę kruszywa łamanego na podtorze oraz wykonano fundamenty pod słupy trakcyjne. Obecnie prace przy wierceniu i betonowaniu fundamentów są prowadzone wzdłuż ul. Andersa. Z końcem lipca zaplanowano także montaż pierwszych dźwigarów na tramwajowej estakadzie. Są one spawane w halach firmy „Gotowski”, która jest liderem konsorcjum budującego linię tramwajową. Waga pojedynczych elementów dochodzi do 20 ton. Dźwigary po zmontowaniu pozwolą na wylanie betonowej płyty. Prace będą posuwały się od strony ul. Fordońskiej w kierunku ul. Lewińskiego. Stalowy szkielet przeprawy powinien być gotowy do końca roku. W środkowej części 530-metrowej estakady znajdą się zadaszone przystanki umożliwiające przesiadkę na pociąg. Zaczęły się także prace przy układaniu krawężników i budowie zatok autobusowych na skrzyżowaniu Kaliskiego z Akademicką (część południowa). Wcześniej przeprowadzono tam szereg prac związanych z wymianą instalacji podziemnych. Na osiedlu Przylesie powstaje też druga jezdnia ul. Akademickiej na odcinku od Korfantego do Igrzyskowej.

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno- Piła na odcinku Toruń- Bydgoszcz

17 lipca dobiegły końca prace remontowe wiaduktu kolejowego na pl. Armii Krajowej. Dzięki temu kierowcy i piesi będą mogli korzystać z odnowionego przejazdu i przejścia. Remont umożliwił likwidację ograniczenia prędkości dla pociągów, co przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu z Torunia do Bydgoszczy. Prace remontowe realizowane były przez firmę Skanska. W ramach zadania zmodernizowane zostały cztery tory główne i jeden tor dodatkowy. Wyremontowano także przęsła i przyczółki wiaduktu. Część prac realizowanych było przez toruńskie służby miejskie. Miejski Zarząd Dróg wykorzystując czasowe zamknięcie wiaduktu naprawił mur oporowy pod chodnikiem po stronie wschodniej placu Armii Krajowej. Została również wykonana nakładka bitumiczna na jezdni oraz wyregulowano zapadnięte wpusty uliczne. Modernizacja pięciu stalowych konstrukcji wraz z podporami kosztowała ponad 2,5 miliona złotych.

Zmienia się także wygląd stacji Bydgoszcz Wschód. Przełożono tam między innymi tory dostosowując je do powstającej estakady tramwajowej o długości 530-metrów. Stacja zostanie połączona z przystankiem tramwajowym na wiadukcie tworząc zintegrowany węzeł komunikacyjny. Komunikację pomiędzy peronami i przystankami zapewnią schody oraz windy. W ten sposób węzeł będzie spełniał także oczekiwania osób niepełnosprawnych ruchowo. Obecnie montowane są kolejne dźwigary tworzące płytę pomostu nowej estakady. Rozbierane są także stare perony.

 

Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City

27 czerwca w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste przekazanie dwóch z pięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do obsługi połączeń na trasie Bydgoszcz Główna – Toruń Wschodni. W uroczystości brali udział przedstawiciele mediów, władze samorządowe z regionu, przedstawicieli spółek i przewoźników kolejowych, organizatorów transportu miejskiego, a także władze najważniejszych instytucji w regionie.

Pierwszymi pasażerami były dzieci ze szkół w regionie, który w pierwszy dzień wakacji oprócz przejazdu nowym pociągiem miały okazję odwiedzić JuraPark w Solcu Kujawskim. W dniach 28-29 czerwca zakup nowych pojazdów był promowany wśród mieszkańców województwa. Darmowe pociągi kursowały do Ciechocinka z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Solca Kujawskiego i Aleksandrowa Kujawskiego. Celem przejazdów jest zaprezentowanie i promocja dwóch pierwszych pociągów, które Samorząd Województwa zakupił do obsługi połączeń BiT-City,. Intencją władz regionu było przedstawienie mieszkańcom województwa nowych standardów w dziedzinie ekologii, bezpieczeństwa i komfortu podróży, jakie zapewni nowoczesny tabor. Uruchomienie przejazdów promocyjnych było kolejną okazją do pokazania, jak projekty z grupy BiT-City wpływają na zapewnienie spójności regionu i poprawy warunków podróży oraz jak szeroko postępują modernizacje na kolei. Podróżni jadący nowym taborem mieli możliwość w pełni odczuć efekty zakończonego niedawno remontu linii kolejowej z Torunia do Bydgoszczy, który skrócił czas przejazdu o 20 minut. Rewitalizację trasy przeprowadzono w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz”

Od 30 czerwca składy zostały włączone do obecnego rozkładu jazdy i wykonują regularne połączenia z Bydgoszczy do Torunia.