Home > Aktualności > Ralizacja Projektu > Złożono wniosek aplikacyjny na SBM
Złożono wniosek aplikacyjny na SBM PDF Drukuj Email

logo28 lutego 2014 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie złożyło w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie wniosek aplikacyjny dla projektu „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”. Projekt będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi VII Transport przyjazny środowisku, Zadanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 54.305.517 zł, (w tym wydatki kwalifikowalne: 45.043.522,14 zł), z czego 20.060.000 zł będzie pochodziło ze środków unijnych.. Beneficjentem (liderem) projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast podmiotami upoważnionymi (partnerami) są Miasto Bydgoszcz i Gmina Miasta Toruń.

Projekt „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” zakłada stworzenie  zintegrowanej oferty taryfowej obejmującej swoim zasięgiem bydgosko-toruński obszar metropolitalny z możliwością rozszerzenia na całe Województwo Kujawsko-Pomorskie  przy uwzględnieniu funkcjonowania wielu systemów transportowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (kolej, komunikacja miejska i podmiejska).

Funkcjonowanie wspólnego systemu taryfowo-biletowego powinno przełożyć się na odpowiednią efektywność zintegrowanego systemu transportu publicznego, tzn. na zwiększenie przewozów pasażerskich w transporcie publicznym miast metropolitalnych Bydgoszcz i Toruń oraz przewozów komunikacją kolejową i autobusową między nimi. Dzięki temu nastąpi optymalizacja kosztów funkcjonowania transportu poprzez wykorzystanie wszystkich dostępnych środków i systemów transportowych (także komercyjnych) do zaspokajania społecznych potrzeb przewozowych.

 

 

Opracowanie:
Wiktor Plesiński - pomoc administracyjna