Home > Aktualności > Ralizacja Projektu > Stan zaawansowania projektów BiT-City - listopad 2013
Stan zaawansowania projektów BiT-City - listopad 2013 PDF Drukuj Email

 

logoUprzejmie informujemy, iż na stronie www.bitcity.kujawsko-pomorskie.pl będziemy publikowac regularne informacje zbiorcze na temat stanu zaawansowania poszczególnych projektów z grupy BiT-City. Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji na listopad 2013.

 

BiT-City

Stan zaawansowania projektów

listopad 2013

Pod nazwą „BiT-City” należy rozumieć ideę integracji transportowej i poprawy dostępności dwóch największych miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Skala finansowa, ilość zaangażowanych partnerów oraz wieloaspektowość przedsięwzięcia czyni go pionierskim i unikatowym w skali kraju. Transport publiczny w aglomeracji został potraktowany w szerokim, nowoczesnym rozumieniu jako klucz do szybkiego rozwoju regionu. Bezprecedensowy charakter BiT-City polega na stworzeniu spójnego systemu powiązań Bydgoszczy i Torunia przy uwzględnieniu każdej formy przemieszczania się – kolei, tramwaju i autobusu. Zbliżenie obu miast ma się odbywać przy zachowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu ekologii, komfortu i bezpieczeństwa podróży oraz redukcji barier dla osób z problemami w poruszaniu się.

Integracja transportowa została założona w projekcie „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”, który był podzielony na trzy podprojekty. Ze względu na różny stopień złożoności poszczególnych przedsięwzięć każdy z podprojektów osiągnął różne poziomy zaawansowania. Partnerzy BiT-City wspólnie zgodzili się, aby celem bezpośredniej koordynacji zadań oraz szybszej i efektywniejszej realizacji założonych zamierzeń, projekt został podzielony na sześć niezależnych przedsięwzięć. Każdy z nich wdrażany jest przez inny podmiot.

Obecnie w skład „Projektów Grupy BiT-City” wchodzi sześć niezależnych projektów realizowanych na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego:

 1. 1. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz;
 2. 2. Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City;
 3. 3. System Bilet Metropolitalny w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City;
 4. 4. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy;
 5. 5. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City;
 6. 6. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla szybkiej kolei metropolitalnej BiT-City.

 

 

 • System Bilet Metropolitalny w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City

Lider Projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Partnerzy: Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń

Partnerzy Projektu - Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz i Gmina Miasta Toruń przygotowują obecnie postępowanie przetargowe wraz z dokumentacją na zakup i wdrożenie Systemu Bilet Metropolitalny. Trwają prace przy opracowaniu studium wykonalności dla projektu obejmujące m.in. określenie założeń do funkcjonowania SBM. Określać będą one reguły rozliczeń miedzy partnerami, formy dystrybucji biletów jak również zasady działania wspólnej karty biletowej.

 

 • Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City

Lider Projektu: Gmina Miasta Toruń
Partnerzy: MZK w Toruniu Sp. z o.o.

W piątek 8 listopada br. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę na Modernizację pętli tramwajowej Motoarena. Zadanie  realizować będzie krakowska firma ZUE S.A. Do lipca 2014r. Wykonawca wykonywał będzie prace projektowe. Kolejne miesiące upływać będą na robotach budowlanych, które zakończą się do końca września 2015r. Wartość umowy to prawie 10 mln zł (brutto). W czwartek 24 października Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości odwołanie Spółki Solaris Bus&Coach w przetargu na dostawę 12 niskopodłogowych tramwajów dla Torunia. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. jest coraz bliżej podpisania umowy z Wykonawcą: Pojazdami Szynowymi PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna. Przed podpisaniem kontraktu postępowanie przetargowe zostanie poddane kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 11 października br. prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski podpisał umowę na rewitalizację dworca Toruń Główny z Wykonawcą, Firmą Budowlaną Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o.. Prace ruszą w przyszłym roku a mają się zakończyć w 2015 r. Wykonawca gruntownie przebuduje budynki dworca z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Firma wykona także nowe przejście podziemne łączące perony z ulicami: Podgórską oraz Kujawską oraz holem głównym dworca za pomocą schodów ruchomych i wind. Obok dworca powstanie pętla autobusowa i parking.

 

 

 • Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla szybkiej kolei metropolitalnej BiT-City

Lider Projektu: Miasto Bydgoszcz

Partnerzy: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka Nieszawka, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Aktualnie trwają prace odbiorowe studium wykonalności dla projektu zawierające m.in. analizy ruchu. Równolegle przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie, co jest na bieżąco konsultowane z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mirskiej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 24 września nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie tunelu pod linią kolejową Toruń – Bydgoszcz w Solcu Kujawskim. Inwestycja objęła także przebudowę układu drogowego oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych.

 

 • Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z przebudową  układu drogowego  w ciągu ulic  Fordońska, Lewińskiego, Akademicka  i  Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy

Lider Projektu: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

W dniu 22 października 2013 roku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. zawarła kontrakt na wykonanie robót budowlanych dla realizacji Projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy” z Konsorcjum, którego Liderem jest Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. a Partnerami są firmy: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych “Mosty Łódź” S.A.; FEROCO S.A.; Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.. Linia tramwajowa do Fordonu zostanie oddana do użytku pod koniec 2015 roku. Połączy ul. Fordońską (w rejonie obecnej pętli przy ul. Wyścigowej) z Mariampolem przez ul. Lewińskiego, Akademicką i Andersa.

 

 

 • Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City

Lider Projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo Kujawsko-Pomorskie wybrało dostawcę pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych przewozów osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na trasie Toruń Wschodni – Bydgoszcz Główna. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz (16 420 500 zł brutto za każdy pojazd). Zgodnie z zamówieniem, pierwszy pociąg będzie już gotowy w pierwszym kwartale 2014 roku. Umowa z dostawcą taboru zostanie zawarta na przełomie listopada i grudnia 2013 roku.

Złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu, po uwzględnieniu wskazówek Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest na etapie finalnej oceny merytorycznej. Na tym etapie nie złożono żadnych uwag.

 

 • Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno- Piła na odcinku Toruń- Bydgoszcz

Lider Projektu: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Prace rewitalizacyjne na liczącej ponad 50 km trasie Toruń – Bydgoszcz dobiegają końca. Do nowego roku mają zakończy się wymiana torów. Podróż koleją między dwoma największymi miastami województwa kujawsko – pomorskiego potrwa krócej, niż trzy kwadranse, bo pociągi pojadą z prędkością 120 km/h.

Pierwsze efekty rewitalizacji linii kolejowej pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą widać już teraz. Na kilku fragmentach trasy, pociągi mogą już jeździć z maksymalną prędkością do 120 km/h. Nowy rozkład jazdy, wprowadzony w połowie grudnia, pozwoli zaoszczędzić pasażerom ok. 10 minut. Osiągnięcie docelowo zakładanego czasu przejazdu będzie możliwe po zakończeniu całej inwestycji. Na rewitalizowanej trasie Toruń – Bydgoszcz wyremontowanych zostało blisko 80 km torów, te prace są już na ukończeniu. Wymieniono również ponad połowę z 54 rozjazdów na najważniejszych stacjach.

Trwa również remont 120 letniego wiaduktu kolejowego na Pl. Armii Krajowej w Toruniu. W ramach tego zadania zostanie wykonana modernizacja pięciu torów. Wymienione zostaną również przęsła, remont przejdą przyczółki oraz pomosty. Obecnie wykonawca zajmuje się wzmacnianiem podpór obiektu. Dzięki inwestycji pociągi będą mogły pokonywać ten odcinek z większą prędkością. Te prace o wartości 2,5 mln zł potrwają około roku.

Projekt rewitalizacji linii kolejowej od odcinku Toruń – Bydgoszcz zakłada, między innymi, wymianę torów o łącznej długości około 92 km, montaż 54 nowych rozjazdów na stacjach Toruń Główny, Cierpice, Solec Kujawski, Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Wschód oraz Bydgoszcz Leśna, a także remont 18 przejazdów kolejowo-drogowych. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość maksymalną do 120 km/h, a towarowe do 100 km/h.

 

Oprac. Wiktor Plesiński

Departament Transportu Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim

 

listopad 2013